• Bendrosios nuostatos
  • Taisyklės reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teisinius santykius interneto parduotuvėje www.smailer.lt ir www.smailer.eu (toliau El. Parduotuvė): 
   • pirkimo-pardavimo sutarties dėl El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau – Sutartis) sudarymo procedūrą; 
   • El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau – Prekės) apmokėjimo, pristatymo tvarką; 
   • prekių gražinimo, keitimo tvarką ir jų garantines sąlygas; 
   • asmens duomenų tvarkymo principus (taisykles); 
   • kitas šalių teises ir pareigas (toliau – Taisyklės).
  • Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems El. Parduotuvės lankytojams (Pirkėjams).
  • Pirkėjais gali būti visi veiksnūs asmenys, dalinai veiksnūs asmenys, galintys savo vardu (per atstovą) sudaryti Sutartį. Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą (tinkamą atstovavimą) sudaryti Sutartį.
  • Sutartys sudaromos ir vykdomos tik LR teritorijoje. El. Parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Konsultacijos El. Parduotuvėje nurodytais telefono numeriais teikiamos I-V 9-17val.

 • Pirkėjo / Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 
  • Pirkėjo teisės:
   • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
   • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos El. parduotuvėje, Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Pirkėjo įsipareigojimai:
   • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
   • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
   • Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.
   • Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų El. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Pardavėjo teisės:
   • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas El. parduotuvėje.
   • Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
   • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 
   • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
  • Pardavėjo įsipareigojimai:
   • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir El. parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
   • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių nurodytomis sąlygomis.

 • Pirkimo – Pardavimo sutartis
  • Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti užsakyme nurodytą Prekių kainą.
  • Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui iš El. Parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus pasirinktų Prekių krepšelį, teisingai užpildžius, patvirtinus ir apmokėjus užsakymą (Taisykles). Prekių kainos apmokėjimas gali būti laikomas būtina sąlyga sudarytos Sutarties vykdymui.
  • Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma El. parduotuvės duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie El. parduotuvės sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją.

 • Prekių kainos ir atsiskaitymo tvarka
  • Prekių pagrindinės savybės ir kainos El. Parduotuvėje pateikiamos Prekių aprašymuose.
  • Prekių kainų ir El. Parduotuvėje vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra tikralaikis, t.y. kainos ir akcijų sąlygos galioja jų pateikimo metu, jei nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.
  • Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų dėl Sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, išskyrus Prekių pristatymo išlaidas (kai nėra pasirenkamas Pardavėjo rekomenduojamas nemokamas Prekių perdavimo-priėmimo būdas) ar mokėjimo įstaigos taikomus įkainius už pinigų pavedimą.
  • Už Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos oficialia valiuta – eurais.
  • Už Prekes El. Parduotuvėje atsiskaitoma šiais būdais:
   • Banko pavedimu. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjo el. paštu išsiunčiama išankstinė sąskaita už Prekes, kuri apmokama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po jos gavimo. Mokėjimo paskirties lauke nurodomas patvirtinto užsakymo numeris ir kiti mokėjimo pavedimui įvykdyti būtini duomenys. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo. Laiku neapmokėjus išankstinės sąskaitos, Sutartis gali būti anuliuojama.
   • Grynaisiais pinigais. Prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu.
   • El. Parduotuvėje integruota elektroninė bankininkystė (Paysera). Sudarius Sutartį ir pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, pasirenkama viena iš el. bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas mokėjimą atlieka nedelsiant. Atsiskaitymui taikomi pasirinktos mokėjimo įstaigos įkainiai. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo.
  • Atsiskaitydamas 4.5.1., 4.5.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  • Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.2.1 ir 8.2.3 punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą
  • Sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar kartu su kitais Prekes lydinčiais dokumentais Prekių perdavimo-priėmimo metu.

 • Prekių pristatymas
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti prekių pristatymo vietą.
  • Prekių perdavimas - priėmimas organizuojamas šiais būdais:
   • Prekes Pirkėjo nurodytu adresu pristato Pardavėjo atstovas;
   • Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu esančiame LP EXPRESS 24 arba OMNIVA terminale;
  • Jeigu Prekių perdavimo-priėmimo terminas individuliai nėra nurodomas patvirtintame užsakyme, Prekės išsiunčiamos per 1-7 darbo dienas. Terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po apmokėjimo už Prekes gavimo dienos arba kitą darbo dieną nuo Sutarties sudarymo dienos (pasirinkus atsiskaitymą grynaisiais pinigais).
  • Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  • Tais atvejais, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas nebegali įvykdyti užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, grąžindamas Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  • Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą per Pardavėjo atstovą, Prekių pristatymo laikas su Pirkėju suderinamas iš anksto. Apie paruoštas atsiėmimui Prekes LP EXPRESS 24 arba OMNIVA terminale Pirkėjas informuojamas telefonu ar el. paštu. Prekės LP EXPRESS 24 ir OMNIVA terminale – per terminalo taisyklėse nustatytus terminus.
  • Prekių pristatymo per Pardavėjo atstovus ir Prekių pristatymo LP EXPRESS 24 arba OMNIVA terminaluose įkainiai ir apmokėjimo tvarka nurodomi El. Parduotuvėje, Pirkėjui formuojant užsakymą.
  • Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje).
  • Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamumo, jei Prekės pristatomos užsakyme nurodytu adresu, suderintu laiku ir/ar Pirkėjo nurodytam gavėjui. Pirkėjui užsakyme nurodžius klaidingą Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) informaciją, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) išlaidas.
  • Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas tik sudaro galimybę Pirkėjui pasinaudoti savo atstovų, teikiančių profesionalias kurjerio (pašto), LP EXPRESS 24 terminalo paslaugas, paslaugomis, tačiau neprisiima atsakomybės už netinkamą tokių paslaugų suteikimą, t.y. neatsako už pristatymo terminų praleidimą.
  • Prekių kiekis, kokybė, komplektiškumas tikrinami Prekių perdavimo-priėmimo metu. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias Prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.
  • Pirkėjui pateiktų Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas ar LP EXPRESS 24 terminalo atidarymas prilyginamas Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui.
  • Prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjus Prekių ne komplektiškumo, kokybės trūkumų, transportavimo pažeidimų ar kitų Prekių užsakymo atitikties trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tokius trūkumus pažymėti Prekes lydinčiuose dokumentuose arba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dieną raštu pranešti Pardavėjui.
  • Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjus arba nustatytu terminu apie juos raštu nepranešus Pardavėjui aukščiau nurodytų Prekių ar Sutarties vykdymo trūkumų, vėliau Pirkėjo pretenzijos nepriimamos, jei tokie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo-priėmimo metu.

 

 • Sutarties atsisakymas (Prekių gražinimas)
  • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo dienos atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes). Norėdamas grąžinti prekę (es) Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra Pirkėjui pageidavus (informavus pardavėją el. paštu uzsakymai@smailer.lt) atsiunčiamas elektroniniu paštu ir pateikti jį, pilnai užpildytą, kartu su grąžinama preke(ėmis). 
  • Jeigu gražinimo dokumento privalomieji laukai (Prekių̨ gražinimo priežastis, gražinamų prekių̨ PVM sąskaitos faktūros nr. ir data, gražinamų prekių̨ užsakymo nr. ir kt.) nėra pilnai užpildyti Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą Prekę ir grąžinti dokumentus.
  • Pirkėjas (vartotojas) nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo dienos privalo grąžinti Prekes Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui ir Pardavėjo nėra kompensuojamos.
  • Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus tokiu būdu, kokiu Pirkėjas sumokėjo už Prekes. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos ir negrąžinamos.
  • Pardavėjas turi teisę sustabdyti pinigų už Prekes grąžinimą tol, kol Pirkėjas Pardavėjui nepristato grąžinamų Prekių.
  • Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes) tik tuo atveju, jeigu Prekės nebuvo naudotos, nėra sugadintos, neturi dėvėjimo ar nusidėvėjimo požymių, Prekių išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
  • Grąžinamos Prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, Prekių originali pakuotė privalo būti nesugadinta (išskyrus tiek, kiek buvo būtina Prekę apžiūrėti), švari, geros prekinės išvaizdos. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini grąžinamai nekokybiškai Prekei (išskyrus Prekės sugadinimą).
  • Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo (vartotojo) grąžinamų Prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytų Prekių grąžinimo sąlygų (reikalavimų).
  • Prekės keičiamos aukščiau nurodytu būdu ir sąlygomis, t.y. Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atsisakius Sutarties dėl konkrečių Prekių (grąžinus Prekes) ir Taisyklėse nustatyta tvarka sudarius Sutartį dėl naujų Prekių.

 • Prekių garantija ir nekokybiškų prekių gražinimas 
  • Jei Prekių aprašymuose nėra nurodytas Pardavėjo/Prekių gamintojo suteiktas garantijos terminas, Prekėms taikomi įstatyminiai garantiniai terminai – 24 mėn. Pardavėjo/Prekių gamintojo suteikta Prekių garantija (sąlygos), Prekių naudojimo sąlygos nurodomos (detalizuojamos) Pirkėjui išduotose Prekių gamintojo garantiniuose dokumentuose ir/ar Prekių etiketėse.
  • Pardavėjas garantinio termino metu el. paštu uzsakymai@smailer.lt gavęs Pirkėjo rašytinį prašymą dėl nekokybiškų Prekių grąžinimo (privalo būti pridedami Prekių įsigijimo dokumentai, nuotraukos įrodančios Prekių nekokybiškumą/trūkumus) ir įsitikinęs Prekių nekokybiškumu, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas Prekes ir, Pirkėjo pasirinkimu, pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis, grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus ar esant gamintojo garantijai, pašalinti Prekių trūkumus (Pirkėjo pasirinkimu).
  • Esant pagrįstam Pirkėjo prašymui, šalys susitaria dėl grąžinamų nekokybiškų Prekių pristatymo būdo ir vienos iš aukščiau, nurodytų Pirkėjo pasirinkimo teisių įgyvendinimo. Prekės Pardavėjo savo sąskaita atsiimamos Pirkėjo rašytiniame prašyme nurodytu adresu.
  • Pirkėjas negali pasinaudoti Prekių garantija dėl mažareikšmių Prekių trūkumų, o taip pat tais atvejais, jei kartu su Preke nepateikia pirkimo ir garantinių dokumentų (jei tokie buvo išduoti). Prekių garantija negalioja, jei Prekių trūkumai atsiranda pažeidus Prekių naudojimo sąlygas, kitas garantines sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, jei trūkumai atsiranda ne dėl įprastinio Prekių naudojimo (sulaužant, suplėšant Prekes, nesilaikant Prekių priežiūros ar eksploatacijos reikalavimų ir t.t.).
  • Prekių, kurioms galioja gamintojo garantiniai įsipareigojimai dėl trūkumų šalinimo, trūkumų šalinimas atliekamas Pardavėjo nurodytuose gamintojų atstovybėse, apie kuriuos Pirkėjas informuojamas Prekių perdavimo Pirkėjui metu ar išankstinio pranešimo apie atsiradusius Prekių trūkumus metu.

 • Atsakomybė
  • Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Užpildžius užsakymo anketoje įmonės duomenis, automatiškai prie prekės pridedama PVM sąskaita faktūra juridiniam asmeniui. Pirkėjas patvirtina, kad yra įgaliotas įmonės, kuri nurodyta jo užsakyme, užsakymo forminimui bei prekių apmokėjimui bei atsiėmimui. Pirkėjas patvirtina, kad visi asmenys nurodyti užsakymo formoje yra jo įgalioti ir gali atlikti mokėjimus bei atsiimti prekes pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuvės sistema.
  • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie El. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei Pardavėjo El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.